CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 26 MARTIE 2015, ORELE 14,00

 

 

1.             Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

2.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 31 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

3.             Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrului de zi pentru copiii aflați în situații de risc din comuna Gratia precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

4.              Proiect de hotărâre privind  scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

5.             Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de personae prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

6.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăvitești - Slobozia Mândra”, pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

7.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

8.             Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2015.

                           Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

 

9.             Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.        Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 45, DN 65A-Didești-Însurăței-Merișani (DC 105), km 6+100-8+100, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Dobrotești.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

11.        Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare tronson DJ 612, Băbăița-Orbeasca, km 34+150–39+354 (L=5,204 km)”.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

12.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.         Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Teleorman, România și Guvernoratul Thi Qar,  Republica Irak.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.        Diverse.