CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 16 IULIE 2015, ORELE 14,00

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016”.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

3.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de deservire, pază și protocol a unor  spații proprietate publică a Județului Teleorman.  

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local  al Comunei Poeni.

Inițiator: Președintele Consiliul Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2015 .

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

  1. Diverse.