CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN 10 SEPTEMBRIE 2015, ORA 10,00

 

 

 

 

  1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman