CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 29 APRILIE 2015, ORELE 14,00

 

 

1.             Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățămant special din județul Teleorman pentru anul școlar 2015-2016.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

2.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

3.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

4.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015.

Inițiator: vicepreședinte Cornel Bleajă

 

5.             Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Teleorman din România și Regiunea Pleven din Republica Bulgaria.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

6.             Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

Inițiator: vicepreședinte Zavera Niculae

 

7.             Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de ancorare a unui cablu de fibră optică.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.             Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenției Naționale de Presă AGERPRES a unui spațiu din Palatul Administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

9.             Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 079 Alexandria-Nenciulești-Vedea cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum și a tarifului utilizat de acesta.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

10.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 august 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.        Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.        Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Deservire Pază și Protocol.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

15.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

16.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management și a Caietului de obiective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

17.        Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

18.        Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

  

19.        Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

20.        Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

21.        Diverse.