CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN 25 IUNIE 2015, ORELE 14,00

 

 

1.               Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.               Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare

 

3.               Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

4.               Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2015-2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

5.               Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.               Proiect de hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor spații din  ,,Palatul administrativ” proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

7.               Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

8.               Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Teleorman, pentru anul 2015.

 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

 

 

 

9.               Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

10.           Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ,,Marin Preda”, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

11.           Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12.           Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13.           Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

14.           Diverse.