CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  12 FEBRUARIE 2015, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind  actualizarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

2.     Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

3.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, P+1, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 176 din 21 octombrie 2014.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la Convenția de colaborare nr. 162859/12.12.2014 și la Convenția de colaborare nr.  162860/12.12.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regional㠄Sud Muntenia”, pentru anul 2015.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

  

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2015.

Inițiator: vicepreședinte Bleajă Cornel

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

13. Diverse.