CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  31 IANUARIE  2013, ORELE 14,00

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 11 din 18 ianuarie 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Consiliului Județean Teleorman la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unor spații proprietate privată a județului Teleorman, în scopul organizării de birouri parlamentare.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”, pentru anul 2013.

 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Ivașcu Gheorghe – director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a functiei de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2013.

 

8. Diverse.