CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  30 SEPTEMBRIE 2013, ORELE 11,00

 

                    

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001.

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 32 Crîngu-Voievoda, km. 0+000-2+140, L= 2,140 km., din administrarea Consiliului Local al Comunei Crîngu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilele situate în municipiul Alexandria, str. Turnu Măgurele, bloc 508, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea Consiliului Județean Teleorman la finanțarea proiectului „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă) în Regiunea Sud Muntenia”, precum și a activităților pe care le va desfășura pentru implementarea proiectului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 08 aprilie 2013.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de management organizat în vederea încredințării managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 26 iulie 2013.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013.

 

 1. Diverse.