CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  29 AUGUST 2013, ORELE 10,00

 

                

1.      Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea reabilitării și modernizării unor drumuri județene.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Eurobac S.R.L. Turnu Măgurele.

 

6.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comitetul Județean de Inițiativă Teleorman pentru organizarea alegerilor la Camera Agricolă Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 08 aprilie 2013.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Asociația Secretarilor de Județe din România.

 

10.                         Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 27 februarie 2013.

 

11.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și S.C. Artzinmed S.R.L., în vederea promovării județului Teleorman.

 

12.                       Diverse.