CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN  23 DECEMBRIE  2013, ORELE 11,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 75 din 27 mai 2013.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27 mai 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier declarați câștigători în urma licitației electronice din data de 18 decembrie 2013.

 

5.     Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean  Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 95 din 27 mai 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată și completată.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

9.     Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare.