CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  18 OCTOMBRIE 2013, ORELE 11,00

 

                    

  1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli neeligibile pentru proiectul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman și Camera Agricolă Județeană Teleorman pentru anul 2014.

 

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea proiectelor de infrastructură, pentru anul 2014 și estimările pe anii 2015-2017.

 

  1. Diverse.