CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  18 IANUARIE  2013, ORELE 11,00

 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaților a societății comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele.

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală și Consiliul Director ale Asociației Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria.

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din ,, Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare bloc operator Spitalul Județean de Urgență Alexandria”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv.

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012.

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculești.

 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar al Județului Teleorman.

 

11. Diverse.