CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE

 

  

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  17 DECEMBRIE 2013, ORELE 11,00

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 74 din 27 mai 2013.

 

2.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 75 din 27 mai 2013.

 

3.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27 mai 2013.

 

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 iulie 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013.

 

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare,  pentru trimestrul IV al anului 2013.

 

11.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare unor unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman a plantațiilor de arbori din zona drumurilor județene.

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și a prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

 13.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un imobil proprietate publică a județului Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ce privesc reabilitarea și/sau modernizarea drumurilor județene în faza  documentație de  avizare a  lucrărilor de intervenții.

 

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru  obiectivul de investiții „Instalații termice și centrală termică, Muzeul Județean Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

 

16.   Proiect de hotărâre privind asocierea dintre județele Teleorman, Giurgiu și Dâmbovița în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport interjudețean.

 

17.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 190 din 14 noiembrie 2013.

 

18.   Diverse.