CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI  ORDINARE DE CONSILIU

DIN  12 IUNIE  2013, ORELE 10,00

 

 

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.

 

4.      Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2013.

 

6.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.

 

7.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Managementul Deșeurilor Teleorman” a unor bunuri și echipamente din domeniul privat al județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012.

 

9.     Diverse.