CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN  8 APRILIE  2013, ORELE 14,00

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stanca Dorin, prin demisie.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014-2016.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014 – 2016, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

4.     Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 42 de luni la 54 luni, respectiv pană la data de 30 iunie 2014, la Contractul Linie de Credit nr. 27 din 17 noiembrie 2009, pentru prefinanțarea și cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

 

5.     Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale județului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Cooperare Internă și Internațională.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Informatic. 

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoanele Varstnice Cervenia.

 

13.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării  anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

14.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării  anuale a managementului Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman.

 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului.

 

17.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Nicula Transcom S.R.L. pentru traseul Năvodari – Turnu Măgurele.

 

18.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul”.

 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Teleorman, a drumului de acces local DC 39 Segarcea Vale (DJ 546) – Gară Lița, km. 0+000 – 6+020, L=6,020 km., din administrarea Consiliului Local al comunei Segarcea Vale.

 

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012.

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural-sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment-recreere care se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2013.

 

23.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010.

 

24.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărarea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.

 

25.   Diverse.