Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2018

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 15 ianuarie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 2 din 15 ianuarie 2018 privind: validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.689 din 21 decembrie 2017
Hotararea nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 - 2021
Hotararea nr. 4 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021
Hotararea nr. 5 din 25 ianuarie 2018 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Fedeleş Oana Raluca, prin demisie
Hotararea nr. 6 din 25 ianuarie 2018 privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 8 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017
Hotararea nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 10 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 11 din 25 ianuarie 2018 privind: darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorrnan a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 12 din 25 ianuarie 2018 privind: propunerea Judeţului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 13 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cemetu, km 30+000-42+060 L=12 060 km
Hotararea nr. 14 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70)-Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus-limită judeţ Argeş, km 54+ 187-110+926, L=56,739 km
Hotararea nr. 15 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentnl obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601 B) '-Gălăteni (DJ 506), km 0+000 -km 7+338, (7,338 km)"
Hotararea nr. 16 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului . general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 C, Gălăteni (DJ 506) -Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 -17+363 (9,999 km)"
Hotararea nr. 17 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018
Hotararea nr. 18 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2018
Hotararea nr. 19 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018
Hotararea nr. 20 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2018
Hotararea nr. 21 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2018
Hotararea nr. 22 din 15 februarie 2018 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorrnan nr.118 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 23 din 15 februarie 2018 privind: suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Teleorman, pe anul 2018
Hotararea nr. 24 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleonnan, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2018
Hotararea nr. 25 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2018
Hotararea nr. 26 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2018
Hotararea nr. 27 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2018
Hotararea nr. 28 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2018
Hotararea nr. 29 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Videle, pentru anul 2018
Hotararea nr. 30 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funct,i onare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, stabilirea cotei-părţi de fmanţare din bugetul judeţului pentru anul 2018 şi aprobarea actelor adiţionale la contractele de parteneriat
Hotararea nr. 31 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia, pentru anul 2018
Hotararea nr. 32 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman,pentru anul 2018
Hotararea nr. 33 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2018.
Hotararea nr. 34 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Hotararea nr. 35 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 36 din 15 februarie 2018 privind: promovarea de către Judeţul Teleorman a unor acţiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata defmitiv în dosarul nr. 986/P/2014.
Hotararea nr. 37 din 5 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.2l din 15 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2018
Hotararea nr. 38 din 5 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman or.34 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Hotararea nr. 39 din 29 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 155 din 31.10.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii de Ordine Publică Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 40 din 29 martie 2018 privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse si Asistenta Educati onală Teleorman
Hotararea nr. 41 din 29 martie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., pe anul 2018
Hotararea nr. 42 din 29 martie 2018 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele contabile ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 43 din 29 martie 2018 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene "Marin Preda"
Hotararea nr. 44 din 29 martie 2018 privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 4 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2018
Hotararea nr. 45 din 29 martie 2018 privind: aprobarea Protocolului de colaborare Între Consiliul Judeţean Teleorman şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman
Hotararea nr. 46 din 29 martie 2018 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 47 din 29 martie 2018 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2018
Hotararea nr. 48 din 29 martie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 49 din 17 aprilie 2018 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", În faza studiu de fezabilitate
   

 

         2017

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004